Health Lesson Event Postcard – Vietnamese

PDF Preview

Quý vị có biết là hơn 37 triệu người Mỹ phải chung sống với bệnh tiểu đường không? Nhân dịp này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mối liên kết giữa bệnh tiểu đường tuýp 2, bệnh tim, bệnh thận và đột quỵ, cũng như cách làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Available in Other Languages: English / Spanish / Arabic / Haitian – Creole