Resource Center

Explore the newest resources curated to support a heart-healthy lifestyle tailored for your patients living with Type 2 Diabetes.

Clear All Filters
Flyer
Health Lesson Event Poster – Vietnamese
Quý vị có biết là hơn 37 triệu người Mỹ phải chung sống với bệnh tiểu đường không? Nhân dịp này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mối liên kết giữa bệnh tiểu đường tuýp 2, bệnh tim, bệnh thận và đột quỵ, cũng như cách làm giảm nguy cơ mắc bệnh.
Health Lesson
Health Lesson Event Postcard – Vietnamese
Quý vị có biết là hơn 37 triệu người Mỹ phải chung sống với bệnh tiểu đường không? Nhân dịp này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mối liên kết giữa bệnh tiểu đường tuýp 2, bệnh tim, bệnh thận và đột quỵ, cũng như cách làm giảm nguy cơ mắc bệnh.
Health Lesson
Health Lesson Plan Presenter Notes -Vietnamese
Kick off your program with a warm welcome and your opening remarks. This could include an inspiring quote or reading. You can also share with the group why this topic is important to you and your reason for offering to host this lesson. View PDF in Vietnamese.
Health Lesson
Health Lesson Presentation – Vietnamese
Know Diabetes by Heart™, sáng kiến chung của American Heart Association (AHA) và American Diabetes Association® (ADA), hướng đến việc giúp những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Health Lesson
KDBH Health Lesson Plan – Vietnamese
Hiểu bệnh tiểu đường là gì và mối liên hệ với bệnh tim và đột quỵ. Giúp người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 chủ động chăm sóc sức khỏe để giảm thiểu nguy cơ. Truy cập KnowDiabetesbyHeart.org để tìm hiểu thêm và tham gia sáng kiến.
Flyer
Health Lesson Event Poster – Haitian-Creole
Èske W Te Konnen Plis Pase 37 Milyon Ameriken Ap Viv ak Dyabèt? Tanpri rejwenn nou pou opòtinite edikatif sa a pou aprann plis sou lyen ant dyabèt tip 2, maladi kè, maladi ren ak estwòk, ak fason pou bese risk ou an.
Health Lesson
Health Lesson Event Postcard – Haitian-Creole
Èske W Te Konnen Plis Pase 37 Milyon Ameriken Ap Viv ak Dyabèt? Tanpri rejwenn nou pou opòtinite edikatif sa a pou aprann plis sou lyen ant dyabèt tip 2, maladi kè, maladi ren ak estwòk, ak fason pou bese risk ou an.
Health Lesson
Health Lesson Plan Presenter Notes-Haitian-Creole
Demare pwogram ou a ak yon bèl akèyi epi ak remak pou louvri seyans la. Sa ka enkli yon sitasyon oswa yon lekti ki enspire w. Ou kapab tou, eksplike gwoup la poukisa sijè sa enpòtan pou w epi poukisa w ap ofri leson sa a.
Health Lesson
Health Lesson Presentation – Haitian-Creole
Know Diabetes by Heart™, inisyativ tèt ansanm Asosyasyon Kè Ameriken (American Heart Association, AHA) ak Asosyasyon Dyabèt Ameriken (American Diabetes Association,® ADA), vle ede moun k ap viv ak dyabèt tip 2 pou yo bese nivo risk maladi kadyovaskilè.
Health Lesson
KDBH Health Lesson Plan – Haitian-Creole
Konprann sa ki dyabèt epi relasyon li ak maladi kè epi konjesyon serebral. Ede moun k ap viv ak dyabèt tip 2 pran sante yo an chaj pou redwi nivo risk yo. Vizite KnowDiabetesbyHeart.org pou konn plis epi pou patisipe nan inisyativ la.