Health Lesson Presentation – Vietnamese

PDF Preview

Know Diabetes by Heart™, sáng kiến chung của American Heart Association (AHA) và American Diabetes Association® (ADA), hướng đến việc giúp những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.