Resource Center

Explore the newest resources curated to support a heart-healthy lifestyle tailored for your patients living with Type 2 Diabetes.

Clear All Filters
Health Lesson
KDBH Health Lesson Plan – Vietnamese
KDBH Health Lesson Plan – Vietnamese Call to Action Understand what diabetes is and its link to heart disease and stroke. Help people living with...
Health Lesson
Health Lesson Event Poster – Vietnamese
Quý vị có biết là hơn 37 triệu người Mỹ phải chung sống với bệnh tiểu đường không? Nhân dịp này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mối liên kết giữa bệnh tiểu đường tuýp 2, bệnh tim, bệnh thận và đột quỵ, cũng như cách làm giảm nguy cơ mắc bệnh.
Health Lesson
Health Lesson Event Postcard – Vietnamese
Quý vị có biết là hơn 37 triệu người Mỹ phải chung sống với bệnh tiểu đường không? Nhân dịp này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mối liên kết giữa bệnh tiểu đường tuýp 2, bệnh tim, bệnh thận và đột quỵ, cũng như cách làm giảm nguy cơ mắc bệnh.
Health Lesson
Health Lesson Plan Presenter Notes -Vietnamese
Kick off your program with a warm welcome and your opening remarks. This could include an inspiring quote or reading. You can also share with the group why this topic is important to you and your reason for offering to host this lesson. View PDF in Vietnamese.
Health Lesson
Health Lesson Presentation – Vietnamese
Know Diabetes by Heart™, sáng kiến chung của American Heart Association (AHA) và American Diabetes Association® (ADA), hướng đến việc giúp những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Health Lesson
KDBH Health Lesson Plan – Vietnamese
Hiểu bệnh tiểu đường là gì và mối liên hệ với bệnh tim và đột quỵ. Giúp người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 chủ động chăm sóc sức khỏe để giảm thiểu nguy cơ. Truy cập KnowDiabetesbyHeart.org để tìm hiểu thêm và tham gia sáng kiến.